2 Krl 15,11

DZIEJE OBYDWU KRÓLESTW AŻ DO ZDOBYCIA SAMARII
Zachariasz panuje w Izraelu (753)
15 11 Pozostałe zaś dzieje Zachariasza opisano w Księdze Kronik Królów Izraela.


Zobacz rozdział