2 Krl 15,5-6

DZIEJE OBYDWU KRÓLESTW AŻ DO ZDOBYCIA SAMARII
Azariasz panuje w Judzie (767-739)
15 5 Lecz Pan dotknął króla, tak iż stał się trędowaty aż do dnia swojej śmierci, i mieszkał w domu odosobnienia* - podczas gdy Jotam, jego syn, kierował pałacem i sądził lud kraju. 6 A czyż pozostałe dzieje Azariasza i wszystkie jego czyny nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy?


Przypisy

15,5 - Dosł.: "dom wolności". Moralny powód choroby: zob. 2 Krn 26,16-21.

Zobacz rozdział