2 Krl 16,3

DZIEJE OBYDWU KRÓLESTW AŻ DO ZDOBYCIA SAMARII
Achaz panuje w Judzie (734-728)
16 3 lecz kroczył drogą królów izraelskich. A nawet syna swego przeprowadził przez ogień* - na modłę ohydnych grzechów pogan, których Pan wypędził przed Izraelitami.


Przypisy

16,3 - Tzn. spalił na ofiarę Molochowi. Por. Kpł 18,21.

Zobacz rozdział