2 Krl 17,25-26

DZIEJE OBYDWU KRÓLESTW AŻ DO ZDOBYCIA SAMARII
Pochodzenie Samarytan
17 25 W początkach swego zamieszkania nie oddawali oni tam czci Panu, zatem Pan nasyłał na nich lwy, które wśród nich dokonywały spustoszenia*. 26 Doniesiono więc królowi asyryjskiemu: «Ludy, które zabrałeś do niewoli i osiedliłeś w miejscowościach Samarii, nie znają obrzędu Boga tego kraju. I nasłał na nich lwy, które ich zabijają, ponieważ nie znają oni obrzędu Boga kraju».


Przypisy

17,25 - Niezaludnione części kraju zamieniały się w zarośla i żerowisko zwierząt.

Zobacz rozdział