2 Krl 17,34

DZIEJE OBYDWU KRÓLESTW AŻ DO ZDOBYCIA SAMARII
Pochodzenie Samarytan
17 34 Jeszcze do dzisiejszego dnia postępują według starych zwyczajów. Nie czczą Pana i nie postępują według Jego postanowień i nakazów, według Prawa i polecenia, jakie Pan dał synom Jakuba, któremu nadał imię Izrael.


Zobacz rozdział