2 Krl 2,21

DZIEJE ELIZEUSZA
Dwa cuda Elizeusza
2 21 Wtedy podszedł do źródła wody, wrzucił w nie sól i powiedział: «Tak mówi Pan: Uzdrawiam te wody, już odtąd nie wyjdą stąd ani śmierć, ani niepłodność».


Zobacz rozdział