2 Krl 2,25

DZIEJE ELIZEUSZA
Dwa cuda Elizeusza
2 25 Stamtąd Elizeusz poszedł na górę Karmel, skąd udał się do Samarii.


Zobacz rozdział