2 Krl 2:24

DZIEJE ELIZEUSZA
Dwa cuda Elizeusza
2 24 On zaś odwrócił się, spojrzał na nich i przeklął ich w imię Pańskie. Wówczas wypadły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały spośród nich czterdzieści dwoje dzieci.


Zobacz rozdział