2 Krl 22,15

REFORMA RELIGIJNA JOZJASZA
Wyrocznia Chuldy
22 15 a ona rzekła do nich: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Powiedzcie mężowi, który posłał was do Mnie:


Zobacz rozdział