2 Krl 24,17

UPADEK JEROZOLIMY
Jechoniasz (598/7) i pierwsze przesiedlenie*
24 17 W jego zaś miejsce król babiloński ustanowił królem jego stryja, Mattaniasza, zmieniając jego imię na Sedecjasz.


Przypisy

24,8 - 2 Krl 24, 8-16 - Nastąpiło ono w roku 597. Król zabrał rzemieślników do prac przy rozbudowie Babilonu.

Zobacz rozdział