2 Krl 24,20

UPADEK JEROZOLIMY
Sedecjasz królem (597-586)*
24 20 Prawdziwie, z powodu gniewu Pana przyszło to na Jerozolimę i na Judę, tak iż w końcu odrzucił On ich od oblicza swego. Sedecjasz zbuntował się przeciw królowi babilońskiemu.


Przypisy

24,18 - 2Krl 24,18-25,30 - Tekst - z wyjątkiem 2 Krl 25,22-26 - występuje jako dodatek w Jr 52. Hebr. brzmienie imienia króla: Sidkijahu

Zobacz rozdział