2 Krl 25,18

UPADEK JEROZOLIMY
Drugie przesiedlenie i złupienie świątyni
25 18 Dowódca straży przybocznej pojmał Seracjasza, najwyższego kapłana, Sefaniasza, kapłana zastępcę, oraz trzech stróżów progów.


Zobacz rozdział