2 Krl 3,15

WOJNA MOABSKA
Wyprawa przeciw Moabowi
3 15 Teraz jednak przyprowadźcie mi harfiarza». Kiedy zaś harfiarz grał na strunach, spoczęła na nim ręka Pańska*


Przypisy

3,15 - Por. 1 Sm 10,5n; 1 Sm 16,23; 1 Sm 18,10; 1 Sm 19,9.

Zobacz rozdział