2 Krl 3,16

WOJNA MOABSKA
Wyprawa przeciw Moabowi
3 16 i powiedział: «Tak mówi Pan: Wykopcie w tym wąwozie rowy obok rowów.


Zobacz rozdział