2 Krl 6,16

WOJNY ARAMEJSKIE
Elizeusz bierze do niewoli oddział Aramejczyków
6 16 Odpowiedział: «Nie lękaj się, bo liczniejsi są ci, co są z nami, aniżeli ci, co są z nimi».


Zobacz rozdział