2 Krl 6,17

WOJNY ARAMEJSKIE
Elizeusz bierze do niewoli oddział Aramejczyków
6 17 Potem Elizeusz modlił się tymi słowami: «Panie! Racz otworzyć oczy jego, aby widział». Pan otworzył oczy sługi, a on zobaczył: oto góra pełna była ognistych rumaków i rydwanów otaczających Elizeusza.


Zobacz rozdział