2 Krl 6,25

WOJNY ARAMEJSKIE
Głód w oblężonej Samarii
6 25 Powstał zatem wielki głód w Samarii. Bo oto nieprzyjaciele oblegali ją, tak iż głowa osła kosztowała osiemdziesiąt srebrnych syklów, a ćwiartka kaba dzikiej cebuli* pięć syklów srebra.


Przypisy

6,25 - Wyraz popr.; hebr.: "nawóz gołębi".

Zobacz rozdział