2 Krl 7,14

WOJNY ARAMEJSKIE
Odkrycie obozu opuszczonego przez Aramejczyków
7 14 Wzięto więc dwa rydwany z końmi, które król wysłał za wojskiem aramejskim, polecając: «Jedźcie i badajcie!»


Zobacz rozdział