2 Krl 8,17

WOJNY ARAMEJSKIE
Joram panuje w Judzie (848-841)
8 17 W chwili objęcia rządów miał trzydzieści dwa lata i panował osiem lat w Jerozolimie.


Zobacz rozdział