2 Krl 9,37

DZIEJE JEHU
Śmierć Izebeli
9 37 A trup Izebeli będzie jak gnój na polu w obrębie Jizreel, tak że nie będzie można powiedzieć: To jest Izebel"»*.


Przypisy

9,37 - Por. 1 Krl 21,23. Występuje tu gra słów, gdyż hebr. zebel = gnój.

Zobacz rozdział