2 Krn 1,5

SALOMON
Salomon składa Bogu ofiary i na własną prośbę otrzymuje od Niego mądrość
1 5 Tam* przed przybytkiem Pańskim znajdował się ołtarz z brązu, który wykonał Besaleel, syn Uriego, syna Chura. Do Niego po radę poszedł Salomon i zgromadzenie.


Przypisy

1,5 - Tzn. w Gibeonie. Por. Wj 27,1n; Wj 31,2.

Zobacz rozdział