2 Krn 10,11

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Rozłam królestwa za Roboama*
10 11 gdyż dotąd mój ojciec nałożył na was jarzmo ciężkie, a ja dołożę do waszego jarzma. Mój ojciec karcił was biczami, ja zaś będę was karcił biczami z kolców».


Przypisy

10,1 - Por. 1 Krl 12,1-19 z przypisami.

Zobacz rozdział