2 Krn 10,4

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Rozłam królestwa za Roboama*
10 4 «Twój ojciec obciążył nas jarzmem, ty zaś teraz ulżyj w okrutnej pańszczyźnie u twego ojca i w tym ciężkim jarzmie, które na nas włożył, a my ci za to będziemy służyć».


Przypisy

10,1 - Por. 1 Krl 12,1-19 z przypisami.

Zobacz rozdział