2 Krn 11,14

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Rządy Roboama
11 14 Lewici opuszczali swoje pastwiska i posiadłości, a szli do Judy, do Jerozolimy, ponieważ Jeroboam wraz z synami odsunął ich od kapłaństwa Pańskiego.


Zobacz rozdział