2 Krn 14,7

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Asa tępi bałwochwalstwo
14 7 Asa miał trzysta tysięcy wojska z Judy, noszących tarcze i dzidy. Z pokolenia Beniamina, uzbrojonych w tarcze i łuk dwieście osiemdziesiąt tysięcy a wszyscy byli dzielnymi wojownikami.


Zobacz rozdział