2 Krn 15,2

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Przestrogi proroka Azariasza
15 2 Wyszedł on naprzeciw Asie i rzekł mu: «Posłuchajcie mię, Aso i wszyscy z Judy i Beniamina! Pan jest z wami, gdy wy jesteście z Nim. Jeśli Go będziecie szukać, znajdziecie, a jeśli Go opuścicie, i On was opuści.


Zobacz rozdział