2 Krn 15,7

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Przestrogi proroka Azariasza
15 7 Wy zaś bądźcie mocni i nie opuszczajcie rąk, bo jest zapłata za wasze czyny».


Zobacz rozdział