2 Krn 16,14

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Asa przeciw Baszy*
16 14 Pogrzebano go potem w jego grobie, który wykuł sobie w Mieście Dawidowym. Złożono go na łożu wypełnionym pachnidłami i maściami, przygotowanymi według sztuki aptekarskiej, i spalono mu bardzo wiele kadzidła.


Przypisy

16,1 - Por. 1 Krl 15,16-22.

Zobacz rozdział