2 Krn 20,21

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Skuteczność modlitwy Jozafata
20 21 Potem, poradziwszy się ludu, ustanowił śpiewaków dla Pana, by idąc w świętych szatach przed zbrojnymi wysławiali Go śpiewając: Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki jest Jego łaskawość.


Zobacz rozdział