2 Krn 20,5

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Skuteczność modlitwy Jozafata
20 5 Stanął wówczas Jozafat pośrodku zgromadzenia ludu z Judy i z Jerozolimy w świątyni, przed nowym dziedzińcem,


Zobacz rozdział