2 Krn 23,19

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Zamach stanu przeciw Atalii - Joasz królem*
23 19 Ustanowił też odźwiernych przy bramach świątyni Pańskiej, aby przypadkiem nie wszedł tam ktoś nieczysty.


Przypisy

23,1 - Por. 2 Krl 11,4-20.

Zobacz rozdział