2 Krn 25,14

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Połowiczna pobożność Amazjasza*
25 14 Kiedy po rozbiciu Edomitów wrócił Amazjasz, wprowadził bogów synów Seiru i ustanowił ich bogami dla siebie, oddając im pokłon i paląc kadzidło.


Przypisy

25,1 - Por. 2 Krl 14,1-20, gdzie są przypisy.

Zobacz rozdział