2 Krn 25,24

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Połowiczna pobożność Amazjasza*
25 24 Zabrał też wszystko złoto i srebro, wszystkie naczynia, które znajdowały się w świątyni Bożej u Obed-Edoma i w skarbcach pałacu królewskiego, oraz zakładników, i wrócił do Samarii.


Przypisy

25,1 - Por. 2 Krl 14,1-20, gdzie są przypisy.

Zobacz rozdział