2 Krn 25,26

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Połowiczna pobożność Amazjasza*
25 26 A czyż pozostałe dzieje Amazjasza, od pierwszych do ostatnich, nie są opisane w Księdze Królów judzkich i izraelskich?


Przypisy

25,1 - Por. 2 Krl 14,1-20, gdzie są przypisy.

Zobacz rozdział