2 Krn 3,13

SALOMON
Budowa świątyni i jej wystrój*
3 13 Skrzydła tych cherubów rozciągały się na dwadzieścia łokci. Stały one na nogach, z twarzami zwróconymi ku przybytkowi.


Przypisy

3,1 - Por. 1 Krl 6 z przypisami.

Zobacz rozdział