2 Krn 30,25

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Pascha i Przaśniki obchodzone wzorowo
30 25 Całe zgromadzenie Judy, kapłani i lewici oraz całe zgromadzenie przybyłych z Izraela, dalej przychodnie, którzy nadeszli z kraju, oraz ci, którzy przebywali w Judzie - pełni byli radości.


Zobacz rozdział