2 Krn 31,20

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Reorganizacja służby Bożej
31 20 Takie to rozporządzenia wydał Ezechiasz dla całej ziemi Judy i czynił to, co dobre, słuszne i wierne jest przed Panem, Bogiem jego.


Zobacz rozdział