2 Krn 31,6

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Reorganizacja służby Bożej
31 6 Izraelici i potomkowie Judy, którzy mieszkali w miastach judzkich, dostarczyli dziesięcinę z wołów i owiec, oraz dziesięcinę z darów poświęconych Panu, ich Bogu. Składali to wszystko na stosy.


Zobacz rozdział