2 Krn 32,4

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Najazd i klęska Sennacheryba*
32 4 Zgromadził się liczny tłum ludu, który zatkał wszystkie źródła oraz strumień, płynący pośrodku ziemi, mówiąc: «Po co wchodzący królowie asyryjscy mają znaleźć wiele wody?»


Przypisy

32,1 - (2 Krn 32, 1-23) - Por. 2 Krl 18,13-19,37; Iz 36,1-22; Iz 37,21-38 z przypisami.

Zobacz rozdział