2 Krn 33,12.18

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Nawrócenie Manassesa
33 12 W ucisku przebłagał on Pana, Boga swego, i upokorzył się bardzo przed Bogiem swych przodków. 18 A pozostałe dzieje Manassesa, jego modlitwa do Boga oraz słowa "Widzących", którzy mówili do niego w imię Pana, Boga Izraela, są opisane w Dziejach Królów Izraela.


Zobacz rozdział