2 Krn 35,7-8

HISTORIA NASTĘPCÓW SALOMONA
Uroczysta Pascha za Jozjasza*
35 7 Jozjasz postarał się o wiele drobnego bydła dla synów ludu: około trzydzieści tysięcy baranków i koźląt jako ofiary paschalne dla wszystkich tam obecnych, a ponad trzydzieści tysięcy dużego bydła. Wszystko to pochodziło z dóbr królewskich. 8 Także jego naczelnicy złożyli dobrowolnie ofiary dla ludu, dla kapłanów i dla lewitów. Chilkiasz, Zachariasz i Jechiel, przełożeni świątyni Bożej, ofiarowali kapłanom dwa tysiące sześćset baranków paschalnych i trzysta wołów.


Przypisy

35,1 - (2 Krn 35, 1-19) - Por. 2 Krl 23,21-23; 2 Krl 24-26.

Zobacz rozdział