2 Krn 6,13

SALOMON
Modlitwa Salomona*
6 13 Zbudował bowiem Salomon podwyższenie z brązu i postawił pośrodku dziedzińca. Miało ono pięć łokci długości, pięć łokci szerokości i trzy łokcie wysokości. Wstąpił wówczas na nie, upadł na kolana, wobec całego zgromadzenia izraelskiego, a wyciągnąwszy ręce ku niebu,


Przypisy

6,12 - Por. 1 Krl 8,22-53.

Zobacz rozdział