2 Krn 6,34

SALOMON
Modlitwa Salomona*
6 34 Gdy lud Twój wyruszy do walki ze swoimi nieprzyjaciółmi drogą, którą go poślesz, i będzie się modlić do Ciebie, [zwracając się] ku temu miastu i domowi, który zbudowałem dla Twego imienia,


Przypisy

6,12 - Por. 1 Krl 8,22-53.

Zobacz rozdział