2 Krn 7,13

SALOMON
Boże ostrzeżenie*
7 13 Gdy zamknę niebiosa i nie będzie deszczu, i gdy nakażę szarańczy, by zniszczyła pola, lub gdy ześlę na mój lud zarazę,


Przypisy

7,11 - Por. 1 Krl 9,1-9.

Zobacz rozdział