2 Krn 9,17

SALOMON
Odwiedziny królowej Saby*
9 17 Następnie król sporządził wielki tron z kości słoniowej, który wyłożył szczerym złotem.


Przypisy

9,1 - Por. 1 Krl 10,1-13 wraz z przypisami.

Zobacz rozdział