2 Sm 1,26

KRÓL DAWID
Dawid opłakuje śmierć Saula
1 26 Żal mi ciebie, mój bracie, Jonatanie. Tak bardzo byłeś mi drogi! Więcej ceniłem twą miłość niżeli miłość kobiet.


Zobacz rozdział