2 Sm 12,13

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Grzech Dawida - Batszeba
12 13 Dawid rzekł do Natana: «Zgrzeszyłem wobec Pana». Natan odrzekł Dawidowi: «Pan odpuszcza ci też twój grzech - nie umrzesz,


Zobacz rozdział