2 Sm 12,7

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Grzech Dawida - Batszeba
12 7 Natan oświadczył Dawidowi: «Ty jesteś tym człowiekiem. To mówi Pan, Bóg Izraela: Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Ja uwolniłem cię z rąk Saula.


Zobacz rozdział