2 Sm 14,14

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Ułaskawienie Absaloma
14 14 Wszyscy bowiem umrzemy z pewnością, i [jesteśmy] jak woda rozlana po ziemi, której już zebrać niepodobna, Bóg jednak nie zabiera życia w ten sposób*. Obmyśl więc sposoby, aby wygnaniec dłużej nie pozostawał na wygnaniu.


Przypisy

14,14 - Inni tłum.: "a Bóg nie wskrzesza trupa".

Zobacz rozdział