2 Sm 14,20

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Ułaskawienie Absaloma
14 20 Ażeby sprawie nadać inny wygląd, sługa twój, Joab, w ten sposób postąpił. Pan mój jest jednak bardzo mądry: jak anioł Boży, wie wszystko, co się dzieje na ziemi».


Zobacz rozdział